J.A.K. Strydom Dexters – Kudde beleid

Emma May 7, 2018 9:09 pm

  • Om die dubbeldoel eienskappe te verbeter, maar nie tenkoste van die ander een.
  • Ten minste ‘n 55% koei / kalf speenverhouding.
  • Elke koei, elke jaar ‘n kalf grootmaak.

Prestasietoetsing

  • Om Top genetika in ons kudde te identifeseer.
  • Om goeie genetika aan ons kliënte beskikbaar te stel.
  • As bestuurshulpmiddel om die volle potensiaal uit ons kudde te haal.