Kruisteling

Emma May 7, 2018 9:35 pm

Goeie temperament Klein sterk geharde kalwers Basterkrag Kan verse vroeër paar

Emma

Jak Strydom: 083 657 4001 Bestuurder: Jaco Mortlock: 082 552 4843 Tel.: 051 633 2287 • Faks: 086 623 1441 e-pos: strydomjak@telkomsa.net web tuiste: www.jakstrydom.com Posbus 421, Aliwal-Noord, 9750 Om net die beste genetika aan ons kopers te voorsien, het ons verlede jaar vir Fred (foto bo), 2015 se Interras […]

Hoekom Dexters?

Emma

Goeie voeromset met goeie GDT. Beste Koei / Kalf speenverhouding van alle rasse. Uitstekende dubbeldoel (vleis & melk). Baie goeie alternatief om verse mee oop te maak in die suiwel sowel as vleis kuddes. Swart & Rooi beeste beskikbaar. Meer vleis per Ha geproduseer. 3 Dexters in die plek van […]

J.A.K. Strydom Dexters – Kudde beleid

Emma

Om die dubbeldoel eienskappe te verbeter, maar nie tenkoste van die ander een. Ten minste ‘n 55% koei / kalf speenverhouding. Elke koei, elke jaar ‘n kalf grootmaak. Prestasietoetsing Om Top genetika in ons kudde te identifeseer. Om goeie genetika aan ons kliënte beskikbaar te stel. As bestuurshulpmiddel om die […]