0516333682

Dexters

Kruisteling

 • Goeie temperament
 • Klein sterk geharde kalwers
 • Basterkrag
 • Kan verse vroeër paar

Jak Strydom: 083 657 4001
Bestuurder: Jaco Mortlock: 082 552 4843
Tel.: 051 633 2287 • Faks: 086 623 1441
e-pos: strydomjak@telkomsa.net
web tuiste: www.jakstrydom.com
Posbus 421, Aliwal-Noord, 9750

Om net die beste genetika aan ons kopers te voorsien, het ons verlede jaar vir Fred (foto bo), 2015 se Interras Dubbeldoel S.A. Kampioen Bul, sowel as die kleuter S.A. Kampioen vers, by ons kudde gevoeg, teen beide S.A. rekord pryse.

Hoekom Dexters?

 • Goeie voeromset met goeie GDT.
 • Beste Koei / Kalf speenverhouding van alle rasse.
 • Uitstekende dubbeldoel (vleis & melk).
 • Baie goeie alternatief om verse mee oop te maak in die suiwel sowel as vleis kuddes.
 • Swart & Rooi beeste beskikbaar.
 • Meer vleis per Ha geproduseer. 3 Dexters in die plek van 2 grootraam beeste met goeie speengewigte.
 • Goeie Moeders en temperament en maklik hanteerbaar.
 • Baie goeie vleiskwaliteit en snitgrotes.
 • Baie gehard en aanpasbaar. Kan ekstensief en intensief geboer word.
 • Versoenbaar met skaap en wildboerdery. Nie kieskeurige vreters.
 • Maak ekonomies sin – vleis per ha geproduseer.

J.A.K. Strydom Dexters – Kudde beleid

 • Om die dubbeldoel eienskappe te verbeter, maar nie tenkoste van die ander een.
 • Ten minste ‘n 55% koei / kalf speenverhouding.
 • Elke koei, elke jaar ‘n kalf grootmaak.

Prestasietoetsing

 • Om Top genetika in ons kudde te identifeseer.
 • Om goeie genetika aan ons kliënte beskikbaar te stel.
 • As bestuurshulpmiddel om die volle potensiaal uit ons kudde te haal.

Our contact details

1 Aliwal Street
Aliwal North
9750

PO Box 562
Aliwal North
9750

1 Aliwal Street
Aliwal North
9750